Rullstor till Trålaren

För många år sedan såg jag i Borgholm en konverterad B-slup med en intressant riggning. På mastens aktersida hade monterats ett rullfocksbeslag och ett till bommen lösfotat storsegel.
Jag vände mig till en av de större segelmakarna för att få hjälp med ett liknande system på min Trålaren. Jag blev i det närmaste omyndigförklarad. Invändningarna var många. Bland annat skulle riggen inte hålla samt spalten mellan segel och mast medföra störningar i luftströmmarna och därmed ge minskad effektivitet.
Det rullstorsystem med en fastskruvad klumpig låda tilltalade mig inte och var för dyrt. Att byta hela masten var inte att tänka på.
Det gick några år av funderingar innan planerna satts i verket.
Av figuren framgår principen.

 


Min gamla genua syddes om hemma på köksgolvet med hjälp av en ”grön Huskvarna”.
1999 var allt på plats. Resultatet blev över förväntan.
Efter ett par års test var det dags för ett nytt planare segel som bättre utnyttjar de möjligheter till trimning som konstruktionen medger.

Allt sköts från sittbrunnen.
Seglet är lätt att rulla ut och in samt reva även om det är belastat då rullen inte låser mot mast eller lådspalt.
Det rullade seglet kan inte komma i kläm i något trångt utrymme.
Seglet trimmas mycket enkelt i alla lägen tack vare travaren på bommen.
Jag har inga vinschar utan bräcker över knapar.
Inga inbyggd svåråtkomliga rörliga delar.
Masten får en extra måttlig tryckbelastning av den wire som finns i rullbeslaget.
Seglets förlik belastar masten vertikalt i två punkter, topp oavsett om seglet är revat eller inte. Detta minskar risken för knäckning av masten vid revat och hårdskotat segel.
En mindre vridkraft på masten tillkommer eftersom bommen överför kraften genom den hävarm som bygeln runt rullbeslaget utgör. Jag har inte noterat någon inverkan.

Då seglet är lösfotat belastas bommen via travaren och vid bomnocken. Det är viktigt att skena och travare är dimensionerad för detta samt att travaren löper lätt även i belastat tillstånd.
Det finns ingen springa i mast eller i låda som agerar visselpipa när det blåser.
Vindtrycket gör att profilen i likhet med förstagsprofilen saggar av segeltrycket. Detta kompenseras vid tillskärningen av seglet på samma sätt som vid försegel.

Segelkapell behövs inte.

Det inrullade seglet kan, i likhet med rulle på förstaget, självsvänga något i vissa vindstyrkor och vindriktningar. Detta avhjälps av att en liten flik av seglet rullas ut.

Seglet drar betydligt bättre än det tidigare konventionella seglet trots spalten mellan rulle och mast samt att ytan blivit något mindre. Detta kan tillskrivas den enkla och effektiva trimningen av seglet.

Det har blivit betydligt mer segel och mindre diesel tack vare den mycket enkla hanteringen och det var ju meningen.

Anders


 

  Till Tipssidan