Stävstege, Peke, Bogspröt,
 
 Stävstege för Trålaren

De krav jag ställde på stävstegen var att den alltid skall finnas på plats, inte vara lös, kunna fällas in, inte brytas sönder om båten utsätts för svall och dessutom i alla lägen ge plats för ett stävankare. Jag lyckades inte hitta något färdigt, så det blev en egen lösning, som nu fungerat till belåtenhet i flera år.
Stegen är tillverkad av rostfritt rör Ø 25 mm och två konsolen av 3 mm rostfri plåt. Konsolerna skall vara en höger och en vänster. Leden består av två sprintar Ø 6 mm med båtbrickor och saxpinnar. Stegen hänger i en kedja med lämplig längd runt förstaget eller annan fast punkt.
I uppfällt läge vilar stegen på de två flänsarna som skall vara vända mot varandra.
När man fäller ner stegen drar man ut den så långt att sprintarna går ned och låser i den nedre delen av det 7 mm breda spåret. Beroende på hur bogsprötet är stagat kan ett eller flera steg få plats. Måtten som anges passar bogsprötet enligt det förslag som åtföljer Trålaren. Du får kanske ändra på dem för att passa just Din båt
 

Anders
Trålaren 154 á IDA

 


Stegen på Trålaren Ejnar är från Båtsystem.
www.batsystem.se


 

Trålaren Amanda i Karlskrona.


Trålaren Fregancia KarlskronaTrålaren Black Molly från Vänersborg.

 

Trålaren Carisma från Torekov.

 

Trålaren Black Molly från Råå.

Till Tipssidan