Bränsle till båten

Bra att veta om bränsle till båten.
Inblandning av rapsolja i diesel försämrar lagringstiden.
I båtar utgör det risk för störningar.

Läs information från Svenska Petroleum Institutet

 

1. Bränslen för motorer på sjön 

2. Dieselbränsle med tillsats av förnybar RME (FAME)
FAKTA FÖR DIG MED DIESELMOTOR


3. Dieselbränsle med tillsats av förnybar RME (FAME)
FAKTA FÖR DIG SOM BILIST

 

Samtliga dokument som PDF

Hämta Adobe Reader
 

Tack till Vincent