Ankarspel

Så här löste jag det med ankarspel i aktern. Fick ju ett rör genom akterruffen, men det är egentligen inte i vägen alls, tvärtom är det bra för en gammal man att ta tag i för att hiva sig upp på morgonen.  :-)
Hälsningar Sverker, Skimra