Trålaren

Fakta om Trålaren
Data och uppgifter om båten.

Trålarens historia
Hur kom skrovet till? Vad är ursprunget?
(Tack till
Kristian L)

Nummer på Trålaren
Kommentarer kring hur Trålaren fått sitt nummer.

Trålaren som Modell
Trålaren som radiostyrd modell. Från Båtmässan i Göteborg 2006

Broschyr 1
Broschyr från båt-centralen där man presenterar Trålaren, Trålett och Tråliten.
(Tack till Trålaren Lagela och Ella af Mörkö)

Broschyr 2
Broschyr från båt-centralen.    Trålaren, halvfabrikat med möjligheter.
(Tack till Trålaren Ami)


 

Broschyr 3
Broschyr från båt-centralen.    Trålaren, Halvfabrikat för höga ambitioner.
(Tack till Trålaren Ami)


 

Broschyr 4
Broschyr från båt-centralen.    Tryckt 1966 inför båtutställning 1967.
(Tack till Trålaren Trident)


 

Broschyr 5
Broschyr från båt-centralen på 1970-talet.
(Tack till Trålaren Trident)


 

Broschyr 6
Broschyr från båt-centralen.    Jollen Boj
(Tack till Trålaren Trident)

Prislista från båt-centralen 1988
Prislista från båt-centralen. Prislistan från 1988
(Tack till Trålaren Ami)

båt för alla 1975
Artikel från tidningen "båt för alla" där man testar Trålaren.

(Tack till Trålaren Ella)


 

Omvärdering av Trålaren
Artikel från "Vi Båtägare" Nr 7 år 2000.


 

Trålaren Johanna
Artikel från tidningen "NOSTALGIA" Nr 11 år 2008.


 

Trålarens upphovsman Ander Küsel

Till Startsidan