Trålaren

Halvfabrikat

för höga anspråk


Titta en gång till - snacka sedan om risiga halvfabrikat! Det finns faktiskt många exempel på halvfabrikatsbåtar som är bättre än fabriksbyggda. Ett exempel på det är Trålaren - en dubbelruffad 8,75 meters motorseglare som stegvis finpillats under många års utveckling. Halvfabrikatsatsen är förarbetad för den som vill lägga ner en hel del arbete men också få en verkligt snygg båt, som också seglar bra!

Reportage: Michael Hemberg

 

Trålaren ger faktiskt intryck av ett litet skepp med sitt svarta skrov, sitt bogspröt och sina två master. Även invändigt har man samma intryck. Ändå är måtten faktiskt inte större än 8,75 x 3,05m. Men deplacementet kan gå upp till hela 6 ton, vilket avslöjar att det finns en hel del inom det bulliga skrovet.

Trålaren säljs bara i halvfabrikat. Men det är ett halvfabrikat som är ovanligt genomtänkt och förarbetat för att byggaren skall nå ett gott resultat. Det är också flexibelt - man kan t ex välja med eller utan akterruff och konstruktionen är dessutom sådan att man kan flytta kappen till önskad plats och på så vis göra sittbrunnen mindre eller större.

Skrov, däck och basinredning är gjutet i plast. Men man kan få valfri färg - den båt vi provade var mycket snygg med svart skrov och ljusgrått däck.

Till lister, brädgångar och inredning är avsikten att använda teak, som fälls in på förberedda ställen. Resultatet blir mycket snyggt utan att vara överstigligt svårt för självbyggaren.

 

Ovanlig inredningslösning

Förruffen har en ovanlig men enligt vår mening tilltalande inredningslösning. Egentlig skans saknas. Där finns bara stuvningsutrymmen för segel och annat, garderober och toalett. Samt en rejäl trappa upp till förluckan - bekvämt!

Själva salongen är i stället desto större och rymligare. Där finns två längsgående soffor, med ett fällbart bord emellan. Sofforna har uppfällbara ryggstöd som nattetid bildar överkojer. På så vis får man 4 kojer i salongen. Runt bordet sitter man lätt 8 personer.

Längst akterut i salongen ligger på ena sidan ett navigationsbord och på den andra ett stort och välplanerat pentry med, på vår provbåt, tryckvattensystem, gasolspis med ugn, kylskåp och en massa stuvningsutrymmen.

Sittbrunnen är inte särskilt stor, men räcker gott till. Förar- och navigationsstol finns längst föröver och där bakom en aktersoffa och uppfällbart bord. Främre stolarna kan vändas mot bordet. I kapptaket finns en stor kapelltäckt lucka. Framför förarplatsen finns ett stort utrymme för sjökorten, liksom framför navigationsplatsen - helt fria eftersom instrumenten á la NautiCat placerats i taket. Där finns gott om plats - i vår provbåt satt där förutom normala instrument autopilot, vindmätare, vindriktning mm. Sikten är bra.

Akterruffen är konventionellt planerad, liten men tillräcklig. Rymmer 2-3 kojer.

Motorn ligger helt under den plana sittbrunnsdurken - var i vår provbåt en Volvo-Penta MD 3B diesel på 36 hk. Gav en fart av ca 9 knop.

 

Bra seglingsegenskaper

Trålaren är ett bra exempel på att man kan få ett snipskrov att segla ganska bra om man gör ett stort roder, en rejäl köl och sätter dit tillräckligt stor segelyta. Seglingsegenskaperna är fullt tillfredsställande för båttypen, att kryssa går utan problem och båten är ganska välbalanserad. Den är också styv och enligt uppgift självrätande. Kölvikten är också så stor som 2.500 kg. Båten finns också i ren motorbåtsversion med 1.500 kg köl.

Båten är ketchriggad – ett arrangemang som visserligen är dyrt, men lätthanterligt och gör båten välbalanserad. Till detta bidrar också utan tvekan att bogsprötet placerar förstaget och därmed segelcentrum längre förut. På så vis är båten inte så lovgirig som sådana här båtar annars gärna blir.

Rigg och segel finns i satser från tillverkaren, och mot den kan enligt vår mening inga anmärkningar riktas. Totalt för hon 40 kvm med genua. Spinnakerutrustning finns också för den som vill. Klart är att Trålaren inte seglar som en riktig havskryssare. Men blåser det bara på lite kommer man bra fram i halvvind eller akterligare. Vi loggade i ca 7 m/sek upp till 6 knop. Att kryssa går som sagt för sig, men det går inte fort. De flesta föredrar säkert motorgång vid sådana tillfällen.

Sjöegenskaperna för motor är naturligtvis utmärkta. Den stora barlasten gör att båten rullar mindre än många andra av liknande typ - äyen om den naturligtvis rullar rejält ändå. Den glider lätt genom vattnet med gott släpp och slår ner rykvattnet så bra man kan begära - även om det alltid blir blött i hög sjö med den här typen av båt. Då har man ju kappen att skydda sig med. In i sittbrunnen letar sig inte sjön i första taget!

Vad man som seglare saknar är någon form av utvändig styrning, att använda vid segling. Konstruktionen med akterruff gör det dock svårt att få plats med någon sådan.

 

Inte någon billighetsbåt

Trålaren är visserligen en halvfabrikatsbåt. Men det är en påkostad konstruktion. Både från början och även sedan bygget startat. Man får räkna med att en fullt färdig båt i det skick vi seglade henne kräver ca 130.000 kronor. Visserligen billigare än någon färdigköpt motsvarighet, men ändå en hel massa pengar. Den är också arbetskrävande -ingenting man plockar ihop på en vinter på egen hand. Ett par års byggande får den nog räkna med, som tänker jobba själv med familjen till hjälp. Men då får man också en båt som fyller stora anspråk - både vad gäller utrymme och sjöegenskaper. Och man torde utan svårighet få pengarna och mera därtill tillbaka - förutsatt att man inte misslyckas med bygget. Vi har exempel på 5-6, år gamla båtar som betalats med summor inte långt under!
Pentryt med 2-lågig-spis med ugn, kylskåp och gott om stuvningsutrymmen. På vår provbåt fanns också tryckvattensystem på såväl sjö- som färskvattenkranarna. Spisen och diskbänken kan täckas helt av de på bilden uppfällda skivorna när pentryt inte används Salongen akterifrån. Längsgående soffor, som kan förvandlas till till kojer ovanpå varandra. Nerfällbart bord. Pentryt skymtar t h och navigationsbordet t v. Ingången till förpiken syns i fonden.
Stora, fria utrymmen för prylar och sjökort finns framför både förarens och navigatörens plats genom att man placerat instrumenten i taket. En mycket bra lösning som blir allt vanligare. Fr v syns tankmätare, varvräknare, vindindikator, vindstyrka, autopilot, tomt hål -efficencyinstrumentet på lagning -logg, fjärrkompass och bränslemätare.
 
Akterruffen med U-soffa. Förvånansvärt rymlig. Med mellanlägg får man 2-3 kojer beroende på bekvämlighetskraven. Gott om stuvningsutrymmen.


Data Trålaren

Längd                            8,75m

Bredd                            3,05m

Depl                             3-6 ton

Djupg                              1,1 m

Kölvikt              1500-2500 kg

Segel         40kvm inkl genua,

                             Stor, mesan.     

Motor diesel             30-50 hk,

      fart 7-9 knop.

Kojer                                   6-7

Tillverkare och försäljare: Båt-Centralen, Saltsjö-Duvnäs, tel 08/1716 34 70.

 

Halvfabrikat:

Alt 1: Skrov med balkvägare, 5 st bottenstockar, motorbädd, Pris 19.410:-

 

Alt 2: Som ovan plus monterat däck. Pris 23.390:-.

 

Alt 3: Som ovan plus överbyggnad med enkel- eller dubbelruff och doghouse. Pris 28.828:-.

Båten färdig beräknas kosta 75-130.000 kronor beroende på utförande.

Artikel hämtad från
båt för alla  Nr1 1975
Tidningen pris 4:25 kr

Till faktasidan