OMVÄRDERINGEN: TRÅLAREN
Av Lasse Genberg

Trålaren är en motorseglare med en seglares utrymmen inombords och en motorbåts gång. Den som gillar traditionellt båtliv där båtfärden är nummer ett och målet för färden kommer i andra hand har här en godbit. Skrovet är en högsjöbåts. Konstruktören Anders Küsing har inte trasslat till begreppen med moderna påfund.
Trålaren är en typisk lokal ostkustbåt som sjösattes i slutet av 60-talet och såldes i första hand som halvfabrikat med en prefabricerad inredning för den som inte ville ha helt fria händer. Möbleringen kan alltså variera från båt till båt, men i huvudsak ser den ut så här: I förpiken en toalett följd av en traditionellt inredd segelbåtsruff med längsgående kojer. Sittbrunnen är delvis täckt och rymmer en tvåmansdinette och ett pentry delvis dolt av förarstolen. Akterruffen har två kojer. Planeringen och möbleringen inombords är bra i ändskeppen, men lite av en katastrof midskepps i sittbrunnen.

Sittbrunnen är trång och täckt till 90%. Föraren sitter på pentryt om babord. Tvärs över finns två primitiva sittplatser med bord emellan. Föraren har hyfsad sikt sittande, men ska helst inte begåvats med vänsteraxel för att stå bekvämt med huvudet i luckan. Dessvärre är sikten stående inte den bästa. Masterna och riggen stör.

Trålaren som proportionerlig och fulländad i formerna. Kort och gott vacker. Spetsgattad med ett fint språng, breda skarndäck som
löper utan avbrott. Ett plant fördäck, ett litet akterdäck, ett peke
och stora pollare spä på de traditionsmättade linjerna. Hon gör den blekaste landkrabba trygg.

Gången är den rätta eftersom skrovet inte är tillyxat akteröver för
att pressa upp fartresurserna. Hennes toppfart i knop är lika med
antalet meter i vattenlinjen, åtta knop. Bäst går hon i sju.
Motorn är en diesel, Volvo Pentas MD 21 på 75 hk eller en Perkins på 47 hk. I marschfart är ljudnivån behaglig. Hon har tillräcklig
tyngd (5 ton) för att ta svall och inomskärssjö utan besvär. Hon
niger, slår undan sjön, stävar vidare utan att tappa fart. I grov sjö hjälper stödsegel till att häva pendlingen.
Lika elegant som hon uppträder på havet, lika tungrodd är hon, en
U-sväng kräver utrymme och planering. En bogpropeller löser problemet.

Hur hade Trålaren sett ut konstruerad idag?
Sittbrunnsdurken hade höjts. Akterruffen slopats till förmån för en minikabin som stuckits in under sittbrunnsdurken. Det hade gett plats för en rundad aktersoffa ute i det fria, stort pentry och stolar
för förare och passagerare under kapell eller tak. Mesanmasten är mest kosmetika. I övrigt hade hon varit intakt. Vilket är ett gott
betyg på en 30 år gammal konstruktion.
Det som höjer värdet är om motorn är utbytt eller totalrenoverats
och om utrustningen är relativt ny i pentry och navigationspulpet.
Den båt vi omvärderade var varvsbyggd 1981. Skicket var alldeles utmärkt, utrustningen modern och riklig. Begärt pris 295 000 kr. En avslutad affär förra året med en 1977 års modell med en (för) klen Volvo Pentadiesel på 34 hk landade på 155 000 kr.


Trålaren

Plant fördäck, breda gångbord, säker.

Sittbrunnen är knappast modern. Trång. Dålig sikt, sittandes och stående. Pentryt under förarplatsen är det enda som får överbetyg.

Ruffen är inredd som en segelbåt. Ryggstöden döljer breda dynor. Gott om stuv.
 
Läs hela omvärderingen i
Vi Båtägare 7/00.
 


© TTG Sverige AB

Till faktasidan